Internationalt miljøsamarbejde og eksportfremme

De internationale aktiviteter sigter mod at nyttiggøre dansk viden og miljøteknologiske kompetencer for at sikre et bedre globalt miljø og fremme eksporten af danske miljøløsninger.

Billede af ordet export

Tilskud til projekter i udlandet

Man kan søge om tilskud til etablering af test, udviklings- eller demonstrationsprojekter i udlandet. Der er i første omgang fokus på Kina og Indien, hvor der vurderes at være et stort behov og et stort marked for danske løsninger.

For at komme i betragtning til tilskud skal projekterne have teknologisk nyhedsværdi i samme grad, som hvis de blev udført i Danmark. Projekterne skal endvidere rette sig mod miljøproblemstillinger, der er væsentlige i Kina eller Indien.
Tilskudsmidler til projekter med internationalt fokus annonceres sammen med annoncering af de øvrige tilskudsmidler under tilskudsordningen for miljøeffektiv teknologi (MUDP)

Miljøsamarbejdsaftaler 

Danmark har indgået officielle miljøsamarbejdsaftaler med både Indien, Kina, Vietnam og Rusland. Samarbejdsaftalerne er underskrevet af de respektive ressortministre og sigter mod at fremme udvekslingen af ideer, viden og teknologiske løsninger på miljøområdet. Der er indgået tilsvarende aftaler med lokale eller regionale myndigheder i bl.a. Chongqin i Kina og bystyret i Sankt Petersborg.

De internationale tilskudsprojekter og partnerskaber udgør en del af opfølgningen på samarbejdsaftalerne. Desuden er der løbende kontakt til delegationer fra de enkelte lande, som besøger Danmark og ønsker at høre mere om, hvordan vi har valgt at gribe tingene an herhjemme.

Læs mere om de eksisterende miljøsamarbejdsaftaler her. 

Tidligere Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen, underskriver d. 25 maj 2016 en miljøsamarbejdsaftale mellem Kenya og Danmark, sammen med Kenyas ministre for hhv. miljø , Judy Wakhungu (tv), og industri, Adan Mohamed (th).

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen, underskriver d. 25 maj 2016 en miljøsamarbejdsaftale mellem Kenya og Danmark, sammen med Kenyas ministre for hhv. miljø , Judy Wakhungu (tv), og industri, Adan Mohamed (th).

 

Internationale partnerskaber 

En del af de internationale aktiviteter sker indenfor partnerskabsinitiativet i handlingsplanen, som du kan læse mere om under Partnerskaber om miljøteknologi

Miljø- og Fødevareministeriet prioriterer at etablere partnerskaber, der kan sikre implementering og opfølgning på de bilaterale miljøsamarbejdsaftaler, der er underskrevet med Kina og Indien.

Eksport af miljøeffektiv teknologi

Sekretariatet for miljøeffektiv teknologi samarbejder med Udenrigsministeriet og Danmarks Eksportråd om eksportfremmeinitiativer på miljøområdet.

Vi yder ikke direkte rådgivning til virksomheder om eksport, men understøtter virksomheders eksportaktiviteter, når der er tale om aktiviteter med miljømæssigt potentiale.

Vi kan bidrage med viden om markedet for miljøteknologi, miljøforhold i udvalgte lande og heraf følgende behov for ny teknologi, samt udviklingen i miljøreguleringen, særligt i EU.

Hvis du har spørgsmål om eksport eller ønsker at blive mere internationalt orienteret, så er det generelt en god ide at kontakte Danmarks Eksportråd, som er eksperter på området og hovedindgang for virksomheder, der søger konkret støtte til eksportaktiviteter.

Udstillingsvindue for danske løsninger

Danmark har gode erfaringer med at skabe politiske rammer for teknologiudvikling på miljøområdet og har endvidere formået at kombinere fortsat økonomisk vækst og velstand med markante miljøforbedringer. Den erfaring vil vi opsamle og bruge målrettet til at sælge danske miljøteknologiske løsninger i udlandet.

Vi gennemfører analyser af danske løsninger på forskellige miljøproblemstillinger - "Danish lessons". Analyserne skal beskrive de danske miljøteknologiske løsninger i sammenhæng med den politiske og reguleringsmæssige kontekst. Sigtet er bl.a., at analyserne skal fungere som inspirationsmateriale for udenlandske beslutningstagere. Materialet vil kunne fungere som supplement til virksomhedernes egen salgsmateriale.

Der er udgivet "Danish lessons" indenfor vandområdet (på engelsk).

Læs Kortlægning af miljøteknologiske virksomheder i Danmark

 

foto fra underskriftsseancen. 

Eksportfremme - nyttige links

Læs om Eksportrådets tilbud generelt og information om miljø- og energisektoren.

Eksportrådgivning også til virksomheder indenfor energi- og miljøsektoren.

Eksport kredit fonden kan i visse tilfælde forsikre virksomhedens interesser i relation til kommercielle og politiske risici ved forretninger i udlandet.

COWI's rapport om Markedet for miljøeffektiv teknologi (Miljøprojekt 1090 2006).