Publikationer om miljøteknologiske muligheder indenfor vand og klimatilpasning

Analyse af dansk eksport af vandteknologi, Rapport udarbejdet af DAMVAD for Naturstyrelsen, maj 2015: Link til rapporten

Analyse af potentialer for ressourceudnyttelse i vand- og spildevandsforsyningen. Rapport udgivet af Naturstyrelsen, februar 2015: Link til rapporten

Danske virksomheder på vandområdet. Rapport udarbejdet af DAMVAD for Miljøministeriet, 2012: Link til rapporten

Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner, Miljøstyrelsen, juni 2012: Link til siden 

Miljøministeriet har udarbejdet et engelsksproget informationsmateriale kaldet "Danish lessons" der bl.a. omhandler vandområdet. Det beskriver danske erfaringer med regulering og løsning af miljøproblemer.

Analyse foretaget af Copenhagen Economics om status og potentiale for beskæftigelse: Employment in the Danish Water Technology Sector, 2013 samt Export jobs in the Danish Water technology Sector in 2018 skrevet i 2013.