Grøn produktion i Danmark - og dens betydning for dansk økonomi. Rapport udarbejdet af Damvad for Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet, november 2012: 
Læs rapporten


Grøn omstilling - Store danske eksportvirksomheders potentiale for at bidrage til grøn omstilling. Rapport udarbejdet af NIRAS for Miljøstyrelsen, oktober 2012: 
Læs rapport

Link til Danmarks statistik (find statistik)

Brancheforeningen for danske miljøteknologiske virksomheder - Dansk Miljøteknologi

På CSR.dk kan du læse generelt om miljøteknologi. Artiklerne fokuserer på nye produkter, innovation, redskaber, forskning, lovgivning og rapportering indenfor især affald og vand.

På Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside (DTU Miljø) kan du læse mere om den nyeste forskning i miljøteknologiske løsninger