Publikationer om miljøteknologiske muligheder på ressource- og affaldsområdet

We know waste: Kortlægning af den danske affalds- og ressourcesektor: Find rapporten We Know Waste her

Miljøteknologi på affaldsområdet - Danske styrkepositioner og potentialer, Miljøstyrelsen 2010, Miljøprojekt nr. 1327: Link til siden 

Miljøministeriet har udarbejdet et engelsksproget informationsmateriale kaldet "Danish lessons" der bl.a. omhandler affalds- og ressourceområdet. Det beskriver danske erfaringer med regulering og løsning af miljøproblemer.