Fakta om den miljøteknologiske branche

På siderne herunder belyses de danske miljøteknologiske styrkepositioner. Stadigt flere steder i verden satses der på nye miljøeffektive teknologier, og Danmark er på en række områder med i front. Hvis vi skal fastholde og udbygge vores position, kræver det en målrettet offentlig-privat indsats med særlig fokus på de områder, hvor danske virksomheder og videninstitutioner har gode forudsætninger for at kunne gøre sig gældende i konkurrencen.

statistik 1170-400

Vand og klimatilpasning

 

Luft

 

Kemikalier

 

Affald og ressourcer

 

Statistik og nøgletal om den grønne sektor

Økonomi- og Erhvervsministeriets enhed for erhvervsøkonomisk analyse (FORA) har udarbejdet en opgørelse over danske miljøvirksomheder produktion og eksport. Læs rapporten her.