EU og miljøteknologi

EU’s vækststrategi EU 2020: En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst skitserer en indsats for nye, intelligente og ressourceeffektive produkter og udgør fundamentet for den politiske indsats for bæredygtig forbrug og produktion.

Strategien identificerer syv flagskibsinitiativer, hvoraf flere knytter sig til miljø og miljøteknologi. 

Eco-AP - Ecoinnovation Action Plan

EcoAP blev lanceret af Kommissionen i december 2011, for at fremme miljøinnovation og dets udvikling og udbredelse i hele Europa. Den efterfølger og bygger på EU's ETAP (environmental Technologies Action Plan), der blev lanceret allerede i 2004, og som spillede en vigtig rolle indenfor udvikling og anvendelse af miljøteknologi.

I forbindelse med implementeringen af EcoAP, er der etableret en arbejdsgruppe under kommissionen - HLWG (EcoAp High Level Working Group).

EcoAP er et vigtigt skridt fremad for miljøinnovation, der flytter EU længere end de grønne teknologier og tager fat på at fremme mere omfattende miljøinnovative processer, produkter og tjenester. Den ambitiøse plan vil også fokusere på udvikle stærkere og mere bred ecoinnovation på tværs af og uden for Europa.

EcoAP bygger på Innovation Union, der er et af flagskibsinitiativerne i Europa2020 strategien. For det første udvider den fokus for innovationspolitikker mod grønne teknologier og ecoinnovation. Den er også rettet mod specifikke barrierer og muligheder – især dem, der ikke er omfattet af mere generelle innovationspolitikker. Endelig fremhæver den ecoinnovations rolle i miljøpolitikken, som en faktor for økonomisk vækst.

EcoAP supplerer herudover tre andre flagskibsinitiativer: ’Resource efficient Europe’, ’Industrial policy for a globalised era’, og ’Agenda for new skills and jobs’. De er med til at mindske presset på miljøet, skabe bro over kløften mellem innovation og marked, og øge mulighederne for skabelse af grønne jobs. Den grønne innovationssektor har en anslået omsætning på omkring 227 milliarder euro, svarende til 2,2% af EU 's BNP, og beskæftiger 3,4 millioner mennesker direkte. Øko-innovation er således et kraftfuldt instrument, der kombinerer en positiv indvirkning på miljøet, økonomien og samfundet.

Fra 2014 til 2020 bliver den vigtigste kilde til støtte Horisont 2020. Der styrker rollen for ecoinnovation og giver økonomiske midler til gennemførelse af EcoAP. Det har eksempelvis afsat €3.160 millioner kr. til initiativer på klima og ressourceeffektivitet, der omfatter miljøinnovation. For at understøtte miljøinnovative virksomheder, vil Kommissionen udvikle nye finansielle instrumenter, der tilbyder dem målrettede gælds- og aktieinstrumenter faciliteter.

Læs mere om EcoAP her

Betydning af en europæisk indsats

EU spiller også en central rolle i forhold til efterspørgslen efter miljøeffektive teknologier.

EU's miljøpolitik og regulering er generelt central for at sikre et marked for miljøeffektive løsninger. Ved at EU udstikker langsigtede og ambitiøse mål for miljøet og for fremme af miljøeffektiv teknologi samt implementerer en konsistent regulering, kan EU således skabe et marked for miljøeffektive løsninger

Betydningen af EU's miljøpolitik rækker langt uden for EU's grænser. EU er en vigtig aktør i verdensøkonomien, og EU har valgt at sætte sig i spidsen for løsningen af en række globale miljøudfordringer, eksempelvis klimaændringer og spredning af miljø- og sundhedsskadelige kemikalier.