Grøn innovation

Her på siderne kan du læse mere om udviklingen inden for grøn innovation og miljøteknologi.

Miljøtemaer: Udfordringer og teknologiske muligheder

En tematisk indgang til arbejdet med forskellige miljøudfordringer og de tilgængelige miljøteknologiske muligheder.

Danske miljøteknologiske styrkepositioner

Det globale marked for miljøteknologi er præget af stærk konkurrence om at udnytte de nyeste teknologiske muligheder. Læs mere om de danske styrkepositioner.

Partnerskaber om miljøteknologi

Læs om hvad et miljøteknologisk parternskab er, samt se eksempler på nuværende og afsluttede partnerskaber.

Internationalt miljøsamarbejde og eksportfremme

De internationale aktiviteter sigter mod at nyttiggøre dansk viden og miljøteknologiske kompetencer for at sikre et bedre globalt miljø og fremme eksporten af danske miljøløsninger.

Fakta om den miljøteknologiske branche

Stadigt flere steder i verden satses der på nye miljøeffektive teknologier, og Danmark er på en række områder med i front. Her belyses de danske miljøteknologiske styrkepositioner.

EU og miljøteknologi

EU’s vækststrategi EU 2020: En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst skitserer en indsats for nye, intelligente og ressourceeffektive produkter og udgør fundamentet for den politiske indsats for bæredygtig forbrug og produktion.

Verifikation af miljøeffektive teknologier

Formålet med teknologi verifikation (Environmental Technology Verification - ETV) er at fastslå, at teknologien opfylder sit formål, samt hvor effektiv den er. Verifikation af miljøteknologier er en uafhængig afprøvning, verifikation og dokumentation af funktion og effektivitet af et produkt eller teknologi.