Til brug for vores arbejde med sitet sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Sådan søger du tilskud

Du kan søge om tilskud, når bestyrelsen for MUDP har offentliggjort en ansøgningsrunde. Der kan kun søges indenfor de emner eller temaer, som indgår i opslaget. Se aktuelle opslag

Du skal indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema samt et udfyldt budgetskema med evt. relevante underskriftblade fra medansøgere og andre bilag.

Der er vigtig vejledning i udfyldelse af i ansøgningsskemaet både til punkterne undervejs i skemaet og bagerst i ansøgningsskemaet. I vejledningen bagerst er der også information om indsendelse af ansøgningen.

Ansøgere, der har indsendt en ansøgning rettidigt, modtager en kvitteringsskrivelse i løbet af 5-7 arbejdsdage. I kvitteringsskrivelsen står, hvad den forventede sagsbehandlingstid er. Ansøgere kan blive kontaktet af sekretariatet med opklarende spørgsmål som led i projektvurderingen.

Der kan ikke indsendes ansøgninger udenfor ansøgningsrunderne.

Her finder du ansøgningsmateriale til MUDPs tre puljer i 2017 - NB: Der er lukket for ansøgninger i resten af 2017.

Materialet ligger her til almindelig information.

Ansøgningsmateriale 2017 - fyrtårnsprojekter fase 1

Ansøgningsskema - fase 1 

Underskriftsblad

Der er vejledning i udfyldelse af materialet undervejs i skemaet og bagerst i ansøgningsskemaet.


Hvis en ansøger går videre til fase 2, sender MUDP sekretariatet ansøgningsskema til fase 2 direkte til ansøgeren.

Ansøgningsmateriale 2017 - udvikling, test og demonstration

Ansøgningsskema 

Budgetskema (bilag 1)

Underskriftsblad

Der er vejledning i udfyldelse af materialet undervejs i skemaet og bagerst i ansøgningsskemaet.

Ansøgningsmateriale 2017 - Grøn Innovationspulje

a) Udviklings-, test og demonstrationsprojekter:

Ansøgningsskema - innovationspulje - udvikling, test og demonstration

Budgetskema (bilag 1)

Underskriftsblad

Der er vejledning i udfyldelse af materialet undervejs i skemaet og bagerst i ansøgningsskemaet.


b) ETV-projekter:

Ansøgningsskema - innovationspulje - ETV projekter

Underskriftsblad

Der er vejledning i udfyldelse af materialet undervejs i skemaet og bagerst i ansøgningsskemaet.

 

Sekretariatet for MUDP

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Du kan kontakte sekretariatet via mail på:

eller på telefon 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her