Til brug for vores arbejde med sitet sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Hvem kan søge?

Tilskud kan søges af

  • private og offentlige virksomheder,
  • private personer,
  • selvejende institutioner,
  • offentlige og private forskningsinstitutioner,
  • brancheorganisationer og lignende organisationer,
  • foreninger og
  • grupper eller sammenslutninger af de aktører, der er nævnt ovenover.

Der kan ikke gives støtte til virksomheder i betalingsstandsning eller under konkursbehandling, eller virksomheder, der i øvrigt er lukningstruede.

Ordningen er åben for alle sektorer. Projektets emne skal dog falde ind under de emner, der er meldt ud i en ansøgningsrunde.

Der er specifikke krav til, hvordan projekter skal indgå i forskningsinstitutioners regnskaber samt på hvilket grundlag, der udarbejdes budget for projekter.

Find krav til regnskaber og grundlag for budgetter

Find oplysninger om, hvordan du søger

 

Sekretariatet for miljøeffektiv teknologi

Title: Miljøstyrelsen
Phone: 72 54 40 00