Hvem kan søge?

Tilskud kan søges af

  • private og offentlige virksomheder,
  • private personer,
  • selvejende institutioner,
  • offentlige og private forskningsinstitutioner,
  • brancheorganisationer og lignende organisationer,
  • foreninger og
  • grupper eller sammenslutninger af de aktører, der er nævnt ovenover.

Der kan ikke gives støtte til virksomheder i betalingsstandsning eller under konkursbehandling, eller virksomheder, der i øvrigt er lukningstruede.

Ordningen er åben for alle sektorer. Projektets emne skal dog falde ind under de emner, der er meldt ud i en ansøgningsrunde.

Der er specifikke krav til, hvordan projekter skal indgå i forskningsinstitutioners regnskaber samt på hvilket grundlag, der udarbejdes budget for projekter.

Find krav til regnskaber og grundlag for budgetter

Find oplysninger om, hvordan du søger