Hvem kan søge?

Tilskud kan søges af

- private og offentlige virksomheder,
- private personer,
- selvejende institutioner, 
- offentlige og private forskningsinstitutioner,
- brancheorganisationer og lignende organisationer, 
- foreninger og
- grupper eller sammenslutninger af de aktører, der er nævnt ovenover.


Der kan ikke gives støtte til virksomheder i betalingsstandsning eller under konkursbehandling, eller virksomheder, der i øvrigt er lukningstruede.

Ordningen er åben for alle sektorer. Projektets emne skal dog falde ind under de emner, der er meldt ud i en ansøgningsrunde.


Der er specifikke krav til, hvordan projekter skal indgå i forskningsinstitutioners regnskaber samt på hvilket grundlag, der udarbejdes budget for projekter:

Find krav til regnskaber og grundlag for budgetter

 

Find oplysninger om, hvordan du søger