Aktuelle opslag

På siden her kan du få et overblik over aktuelle ansøgningsrunder.

MUDP - Ansøgningsrunder


MUDP 2018 - Tre puljer
 

Demonstration af miljøteknologi i fuldskala, Udvikling, test- og demonstration af miljøteknologi samt Grøn Innnovationspulje
Puljerne er offentliggjort den 26. januar 2018


Pulje til måling og reduktion af lattergasemission fra spildevandsanlæg
 

Puljen er offentliggjort 5. december 2017. 

 

MUDP opslaget fra 2017 og tidligere år kan findes til almindelig information under:

Tidligere opslag