Andre ordninger

Her kan du komme videre til information om GUDP, EU LIFE og finde et katalog med overblik over andre ordninger på energi og miljøområdet.

GUDP – Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram
Formålet med GUDP er at yde tilskud til realisering af gode idéer i fødevareerhvervet, der kan styrke en ambitiøs forretningsorienteret nytænkning gennem grøn omstilling. Projektidéerne skal bidrage til løsning af de væsentligste udfordringer for de danske fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturerhverv og til de generelle fødevare-, erhvervs- og miljøpolitiske målsætninger. GUDP's sekretariat ligger dels i Miljøstyrelsen og dels i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.  

EU LIFE+ 2014-2020
Virksomheder, offentlige organisationer og NGO'er kan gennem EU’s LIFE-program få støtte til initiativer og projekter, der bidrager til at gennemføre EU’s miljø- og klimapolitik. 

Katalog over tilskudsordninger til energi og miljø (PDF-format)
Kataloget dækker de fleste større ordninger indenfor miljø og energi i DK, Norden og EU, men er ikke en udtømmende liste. Kataloget er opdateret 31. januar 2017.