Andre ordninger

Her kan du komme videre til information om GUDP, EU LIFE og finde et katalog med overblik over andre ordninger på energi og miljøområdet.

GUDP – Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram
Formålet med GUDP er at yde tilskud til realisering af gode idéer i fødevareerhvervet, der kan styrke en ambitiøs forretningsorienteret nytænkning gennem grøn omstilling. Projektidéerne skal bidrage til løsning af de væsentligste udfordringer for de danske fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturerhverv og til de generelle fødevare-, erhvervs- og miljøpolitiske målsætninger. GUDP's sekretariat ligger dels i Miljøstyrelsen og dels i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.  

EU LIFE+ 2014-2020
Virksomheder, offentlige organisationer og NGO'er kan gennem EU’s LIFE-program få støtte til initiativer og projekter, der bidrager til at gennemføre EU’s miljø- og klimapolitik. 

Katalog over tilskudsordninger til energi og miljø (PDF-format)
Kataloget dækker de fleste større ordninger indenfor miljø og energi i DK, Norden og EU, men er ikke en udtømmende liste. Kataloget er opdateret 31. januar 2017.

Kort beskrivelse  af internationale programmer og netværk 
Der er mange internationale initiativer der helt eller delvist vedrører miljøeffektiv teknologi. Nogle initiativer er relativt små, mens andre er meget omfattende. De supplerer både EU’s øvrige ordninger, f.eks. CIP og LIFE+ samt de nationale muligheder.