Til brug for vores arbejde med sitet sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Fyrtårnsprojekter

Under Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) er der blevet søsat seks fyrtårnsprojekter.

Fyrtårnsprojekterne er større satsninger, der går længere på miljøområdet end loven foreskriver. 

Fyrtårnsprojekter skal ses som en hjælp til pionerer på miljøområdet. Støtten afhjælper en del af de økonomiske usikkerheder, der ellers er forbundet med etableringen af nye løsninger. Derudover er det en mulighed for at afprøve lovende teknologier i fuld skala. 

Måleudstyr

Begrænsning af vandtab - med dansk ekspertise i én løsning

To demonstrationsprojekter skal samle danske løsninger til begrænsning af vandtab i drikkevandsforsyninger og bane vej for eksport af alt fra rådgivning til totalløsninger.

Tank med saltvandsfisk

Havbrug på land

Saltvandsdambrug bygget på land og forsynet med den nyeste recirkulationsteknologi gør det muligt at levere fisk af høj kvalitet og med minimal miljøbelastning.

Læs mere om projektet i beretning for MUDP 2015.

Billund BioRefinery 1170-659

Billund BioRefinery: Fremtidens Renseanlæg

Billund BioRefinery kombinerer miljøteknologier indenfor vandrensning og biogas i ét fuld-skala demonstrationsprojekt. Læs mere på projektets egen hjemmeside.

Billede udlånt af Billund BioRefinery.

Drikkevand 1170-659

Fremtidens vandforsyning

Fremtidens vandforsyning arbejder for en ren og bæredygtig drikkevandsforsyning i en globaliseret verden. En lang række af partnere er involveret i projektet, hvilket har sikret soliditet og bredde i initiativerne. Projektet skal yderligere bane vej for dansk vandteknologi og know-how på det globale marked. 

bus 1170-659

Reduktion af luftforurening fra eksisterende busser

Movia, Københavns Kommune og tre private virksomheder, arbejder sammen om at nedbringe forureningen fra ældre busser til et niveau svarende til en helt ny bus. Foruden bedre luftkvalitet skal forsøget desuden bidrage til danske virksomheders muligheder for at udvikle løsninger til det internationale marked. Læs rapport fra projektet. 

Klimaskærm 570-321

Kombineret reduktion af støjgener og håndtering af regnvand

Grønne skærme langs indfaldsveje til København skal afskærme cyklister og fodgængere fra bilerne og tage overskudsvand fra skybrud, hvorved oversvømmelser mindskes. 

Billede udlånt af Teknologisk Institut.