Til brug for vores arbejde med sitet sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Cases

Vi har samlet en række historier med eksempler på danske virksomheder, som har gode erfaringer med udvikling af miljøeffektiv teknologi. Dansk know-how om miljø og teknologi, som i mange tilfælde udviklet som et resultat af samarbejde mellem myndigheder, forskningsinstitutioner og virksomheder.

Se også den engelske side  "Danish lessons"  , som beskriver områder, hvor der er gode danske erfaring med løsning af miljøproblemer.

Korte historier om projekter støttet af Miljø- og Fødevareministeriet siden start i 2008

 

Desinfektionsklude

Ny viden om desinfektionsklude kan bane vejen for bedre brug af kemi på hospitaler og institutioner.

Ny teknologi øger varmeproduktion på forbrændingsanlæg

Ny teknologi fugter forbrændingsluften på affaldsforbrændingsanlæg, så anlæggene bliver mere effektive, når mængden af organisk affald falder. Teknologien er udviklet med støtte fra MUDP.

Billede Elplatek mineaffald

Udvinding af guld og kviksølv fra mineaffald

Den danske virksomhed Elplatek ser et stort forretningspotentiale i at trække guld og kviksølv ud af mineaffald. 

Foto: Elplatek

Billede Mycometer case

Dansk virksomhed udvikler hurtig kvalitetssikring af drikkevand

Den danske virksomhed Mycometer har udviklet en automatisk bakteriemåler til vandsystemer. Resultatet er klar på få minutter, og måleren kan selv slå alarm, hvis bakterieniveauet er for højt.

Dansk virksomhed udskifter uønskede stoffer i rengøringsmidler

Den danske virksomhed Esti Chem A/S arbejder med at erstatte uønskede stoffer med andre mindre skadelig og skabe effektive rengøringsmidler baseret på planteolier.

Spildevandanlæg_Kina_Envidan case

Læs om: Dansk teknologi til spildevandsrensning åbner døren til det kinesiske marked

Et pilotprojekt i fuldskala til biologisk fosforfjernelse fra spildevand kan bane vejen for et nyt eksporteventyr for danske EnviDan i Kina. 

Stålværk_Kina_danfoss_kredit

Foto: Danfoss

Læs om: Kinas jern- og stålindustri genanvender energi med dansk teknologi

COWI har udviklet analyseredskaber, der viser potentialet for energi- og vandbesparelser i den kinesiske jern- og stålindustri. 

Aquaporin Peter Nørby ny tilpasset

Foto: Peter Nørby

Læs om: Ny membran kan hive rent vand ud af væsker

Virksomheden Aquaporin har i en årrække arbejdet med at udvikle en membran, der kan med et naturligt protein kan trække vand ud af forurenede væsker.

VIDATEC Foto Fra Case 190913_ny _tilpasset

Læs om dambrugspartnerskab i Vietnam

Partnerskabet har til formål at fremme viden om danske løsninger til dambrugssektoren i Vietnam.

Grenen Sten Og Bølger _ny _tilpasset

Læs om kontrol af ballastvand

Litehauz har udviklet en løsning der kan bruges til at vurdere om renseanlæg til ballastvand fungerer efter hensigten.

Billede _Semistaal -ny -tilpasset

Læs historien om Semistaal

Semistaal har udviklet en vandbesparende teknologi til rengøring af industriel genbrugsemballage.

Kvinde der maler

Læs om: Ny træbeskyttelse reducerer belastning på miljøet

Farveproducenten Dyrup A/S har med tilskud fra Miljøminsteriet og sammen med Teknologisk Institut udviklet en helt ny type bæredygtig og miljøvenlig træbeskyttelse. 

Ballastvand ny tilpasset

Læs om: Nyt system renser ballastvandet billigere

Den danske virksomhed Bawat A/S har udviklet et system, der renser ballastvandet, mens skibet sejler.

Ærøfærge ny tilpasset

Læs om: Nyt filter reducerer 93 % af farlige partikler fra skibe

Filteret er udviklet af Dinex A/S i samarbejde med Teknologisk Institut og Ærøfærgerne.

MAN dyse ny tilpasset

Læs om: Ny dyse giver mindre NOX fra eksisterende skibe

En ny brændstofventil og en ny dyse til eksisterende skibsmotorer vil i løbet af de næste 5 år blive installeret på op til 800 ældre skibe. Det vil betyde en global reduktion af NOX udledning med 60.000 tons pr. år.

Andre gode historier om miljøteknologiske løsninger

I 2009 blev der samlet 10 gode historier om hvordan miljøteknologi kan bidrage til et bedre miljø. De kan læses samlet i en pjece "Miljøteknologi der rykker".

Download pjecen her