Afsluttede projekter - bæredygtigt byggeri

Projekter indenfor bæredygtigt byggeri området gennemført under den miljøteknologiske indsats.

undefined

Kalkmaling til murfacader
I projektet er der arbejdet med at udvikle, teste og demonstrere en murfacademaling baseret på 2 års lagret kulekalk, som skal gøre det nemt, holdbart og konkurrencedygtigt at anvende kalk til facadebehandling. En kalkbaseret facademaling består af 100% rene råstoffer, som ikke vil forurene facaden og dermed gøre det muligt at genanvende hele murværket ved senere nedbrydning eller ombygning. Projektet er gennemført i tæt samarbejde med Teknologisk Institut, afdeling for Byggeri og Anlæg, og Minor Change Group Aps.  

Forbedring af energi- og fugtforhold i krybekældre
Krybekælderkonstruktioner er særligt problematiske på grund af store fugtmæssige udfordringer. Samtidig er der samfundsmæssigt fokus på reduktion af energiforbrug, – i dette projekts sammenhæng efterisolering af etagedæk over krybekældre, hvilket øger fugtrisikoen. Projektet omhandler udvikling af effektiv soldreven ventilationsteknologi til forbedring af fugtforhold i krybekældre med det formål at opnå betingelser, der tillader en efterisolering af krybekældres etagedæk mod stueetage. Herunder udvikling af en matematisk krybekældermodel til vurdering af fugt- og temperaturforhold i krybekældre, teknologiudvikling af en affugtningsenhed til soldreven ventilationsteknologi og arkitektonisk granskning af soldrevne løsninger. Miljøprojekt nr. 1867, 2016 

Udvikling og test af gamle mursten skalprodukt på isoleringsbatts
Baggrunden for at kunne udvikle vægsystemerne er en innovativ teknologi, og bag det robotsystem, der placerer genbrugsmurstensskaller ligger ligeledes en omfattende konceptudvikling. Teknologien er udviklet i samarbejde med Kjærgaard A/S. I projektet er der gennemført en række tests af produktet og der er arbejdet på at opnå supply af råvarer til produktionen og arbejdet med forskellige afsætningskanaler. 2016, ISBN 978-87-93435-64-3

Modificeret træ - Et miljøvenligt alternativ
Formålet med projektet har været at udvikle en miljøvenlig modificeringsmetode af træ, som substitution til traditionel trykimprægneret træ. Metoden vil forøge træets levetid uden brug af miljø- og sundhedsskadelige stoffer og modificeringsmetoden vil foregå i eksisterende trykimprægneringsanlæg, således nuværende producenter af trykimprægneret træ ikke skal ud at investere i nye anlæg, men blot skifte imprægneringsvæsken ud. Den nye imprægneringsvæske, der er udviklet i projektet, bliver fremstillet på baggrund af vandglas/flydende silikat.

 Akutisk beklædning til byggerier i genanvendte tekstiler
Formålet med projektet var at udvikle, teste og demonstrere akutiske og æstetiske egenskaber i paneler af genanvendt tekstil, til design- og byggeindustrien. Udgangspunktet var at teste to forskellige bindemidler: thernoplast(brugen af en bi-component PP/PEplast(BICO)) og soyaprotein med tilsætning af enzymer. Miljøprojekt nr. 1859, 2016

Udvikling af lerplader
Projektets formål har været at skabe elementer til sunde miljøeffektive økologiske huse, i en kvalitet, således at huse kan finansieres og forsikres på konventionelle vilkår. Konkret er der i projektet udviklet byggeplader, der har et højt ler indhold samt plantefibre, der har lerets gode egenskaber på indeklimaet. Pladerne er væsentlig stærkere end f.eks. end gipsplader, er formstabile og er nemme og enkle at bygge med. Ler-pladerne har flere anvendelsesmuligheder: Indvendig skillevæg, loftplade, væg konstruktion, akustikplade. Miljøprojekt nr. 1907, 2016

Green Footprints - Green Solution House

Projektet omfatter tre delprojekter på Hotel Green Solution House i Rønne. Formålet er at vise, hvorledes en bygning og den omkringliggende natur og samfund kan indgå i en symbiose. Med udgangspunkt i vugge-til-vugge principperne har projektet arbejdet med at omdanne bygningens affald til næring for et "spiseligt" landskab og bygningens spildevand vil gavne indeklimaet som vanding for grønne vægge. Der ses også på at anvende affaldsfraktioner fra øen på hotellet og hvordan løsningerne kan blive til produkter, der kan udbredes.

Green Footprints - genbrugsglas

Green Footprints - bygningsintegreret vandrensning

 

Tværgående samarbejde mellem netværk for fremme af bæredygtighed i byggeriet
Pilotprojektet havde til formål at styrke netværkenes rolle i at fremme økologisk og bæredygtigt byggeri ved at skabe en platform, hvor aktører, som normalt ikke mødes, kobles sammen på tværs og arbejder med at udveksle viden samt udvikle ideer og anbefalinger til løsninger på fælles problemstillinger.