Afsluttede projekter

På siden her kan du bl.a. finde information om alle afsluttede projekter indenfor emnerne affald, kemi, luft, støj, vand, industriens miljøindsats og bæredygtigt byggeri.

Resultaterne af indsatsen under handlingsplanerne for miljøeffektiv teknologi 2007-2009 og 2010-2011, MUDP 2012 og MUDP 2013 er opsamlet her bl.a. i form af links til projektrapporter, statusnotater, redegørelse for indsatsen samt konference og workshopmateriale.