Til brug for vores arbejde med sitet sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Afsluttede projekter

På siden her kan du bl.a. finde information om alle afsluttede projekter indenfor emnerne affald, kemi, luft, støj, vand, industriens miljøindsats og bæredygtigt byggeri.

Resultaterne af indsatsen under handlingsplanerne for miljøeffektiv teknologi 2007-2009 og 2010-2011, MUDP 2012 og MUDP 2013 er opsamlet her bl.a. i form af links til projektrapporter, statusnotater, redegørelse for indsatsen samt konference og workshopmateriale.

Projekter bevilget under MUDP 2016

Her finder du en liste over de projekter MUDPs bestyrelse har bevilget tilskud til i 2016. 

I menuen til venstre kan du finde mere om projekter og bevilgede tilskud fra de foregående år. Her er også link til faktaark med nøgletal og opsamling på indsatsen fx. evaluering.

Se afsluttede projekter indenfor områderne:

affald/ressourcer
kemi- og biocid
luft
støj
vand/klimatilpasning
bæredygtigt byggeri
industriens miljøindsats

En række resultater er beskrevet andre steder på siden, f.eks. under partnerskaber og publikationer m.m.