Til brug for vores arbejde med sitet sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Lovgrundlag

Folketinget har i februar 2015 vedtaget en ny lov, der sætter rammerne for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Formålet med loven er at fremme udvikling og anvendelse af nye effektive miljøløsninger på prioriterede miljøudfordringer og samtidigt understøtte vækst og beskæftigelse.

Loven har blandt andet baggrund i finanslovsaftalen for 2015, hvor der er afsat midler til MUDP for de kommende fire år. Det giver et langsigtet perspektiv for indsatsen, og i tråd hermed er rammerne for MUDP nu fastlagt i en lov. Fremover skal MUDP-programmet ledes af en professionel bestyrelse med 8 medlemmer nedsat af miljø- og fødevareministeren, hvor mindst halvdelen af medlemmerne har en erhvervsmæssig baggrund. Bestyrelsen skal bl.a. starte deres arbejde med at udarbejde en 4-årig strategi for indsatsen under programmet. 

Fra 2016 skal bestyrelsen med udgangspunkt i miljø- og fødevareministerens prioritering af de miljømæssige udfordringer og bestyrelsens 4-årige strategi udarbejde en årlig handlingsplan for programmets nærmere gennemførelse.

2015 er et overgangsår, hvor miljø- og fødevareministeren som hidtil efter dialog med folketingets partier fastlægger de overordnede rammer og prioriteringer. Det betyder at årets ansøgningsrunder kan planlægges og slås op i foråret 2015. Det giver ansøgerne god tid til at lave deres ansøgninger. Det bliver den kommende bestyrelse, der træffer afgørelse om tilskud i 2015.

Læs Miljø- og fødevareministerens rammer og prioriteringer for MUDP 2015 

Resultater af den miljøteknologiske indsats

Bliv klogere på status og resultater af regeringens miljøteknologiske indsats under danske cases og resultater