Til brug for vores arbejde med sitet sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Bestyrelsen

Folketinget har i februar 2015 vedtaget en ny lov, der sætter rammerne for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). For at sikre en mere langsigtet satsning på udviklingen af grøn teknologi ledes Miljø- og Fødevareministeriets program til udvikling af miljøteknologi (MUDP) nu af en professionel bestyrelse.

Bestyrelsen har i 2015 udarbejdet en 4-årig strategi for indsatsen under programmet.

Læs bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens medlemmer

Billede1

Formand Pernille Blach Hansen 

Udpeget af miljøministeren

Erfaring

Senior Director, Environmental Product Innovation i LEGO
Vice Præsident for kvalitet og bæredygtighed i Grundfos 
Direktør for Miljø og Teknik i Randers Kommune (2006-2010)
Medlem af Folketinget (1998-2006)

Øvrige poster

Medlem af bestyrelsen for Bæredygtigt Erhverv (2013-)
Medlem af bestyrelsen for Realdanie (2008-2012)
Medlem af bestyrelsen for Nationalbanken (2000-2005)

Uddannelse

Cand.scient.pol. Aarhus Universitet


Billede5

Jannicke Schultz-Petersen

Udpeget efter indstilling fra erhvervs- og vækstministeren 

Erfaring

Ejer og direktør i JIJ I/S
Direktør i MJK Automation (1985-2014)

Øvrige poster

Formand for miljøministerens Rådgivende Udvalg for grøn teknologi
Formand for Pubfront ApS
Bestyrelsesmedlem i Tronex A/S
Medlem i Erhverv- og Vækstrådet i Rudersdal kommune
Medlem i DI’s Internationale markedsudvalg
Medlem i DI’s Udvalg for mindre og mellemstore virksomheder
Medlem i Virksomhedsforum for enklere regler
Medlem af DI’s regionalforening Hovedstaden (2001 til 2008)
DI’s hovedbestyrelse (2005-2012)
Medlem i DI’s forretningsudvalg (2006-2012)

Uddannelse

Ingeniørhøjskolen København


jornjespersen

Jørn Jespersen

Udpeget efter indstilling fra fødevareministeren

Erfaring

Direktør i Dansk Miljøteknologi
Indehaver af JJ Advice ( 2005-)
Sekretariatsleder i Organisationen for Vedvarende Energi
Lærer på VUC
MF (SF) (1987-1988 og 1994 – 2005)


Øvrige poster

Formand for Natur- og landbrugskommissionen
Formand for Akvakulturudvalget
Medlem af bestyrelsen for GUDP
Medlem af Grønt Innovationsforum

Uddannelse

Læreruddannet, Blaagard seminarium
HD i ledelse og organisation, CBS


Billede6

Vibeke Svendsen

Udpeget efter indstilling fra klima-, energi- og bygningsministeren 

Erfaring

Adm. direktør i Envotherm A/S (2007-)
Økonomichef i Cimbria Tømmerhandel A/S (2005-2007)
Økonomichef i International Business College (2000-2005)
KPMG (1988-2000)

Øvrige poster

Bestyrelsesmedlem DI Syd
Medlem af DI’s udvalg for små og mellemstore virksomheder
Bestyrelsesmedlem i Dansk Miljøteknologi
Medlem i regeringens vækstteam for vand, bio og miljø

Uddannelse

MSc Business Administration and Auditing, Syddansk Universitet


Billede7

Jørn Rasmussen

Udpeget efter indstilling fra uddannelses- og forskningsministeren

Erfaring

Direktør i DHI (2000-)
Direktør i VKI (1993-1999)
Direktør i Krügerconsult (1990-1993)
DHI (1974-1990)

Øvrige poster

Formand for DI’s Specialudvalg for vand
Bestyrelsesmedlem i Danish Water Forum

Uddannelse

Civilingeniør (1974) – DTU Miljø


Billede3

Signe Kongebro

Miljøminister udpeger (Bæredygtigt byggeri)

Beskæftigelse

Partner og leder af bæredygtighedsafdelingen, Henning Larsen Architects

Øvrige poster

Gæsteprofessor ved Sheffield School of Architecture
Medlem af Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg
Akadamirådscensor ved arkitektskolerne i København og Aarhus
Medlem i Concitos følgegruppe – bygninger

Uddannelse

Cand.arch., Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole (1999)

Udvalgte projekter

Leüthens Kulturhage, Trondheim, Norge, 39.000 m2
NCC Erhvervsdomicil, Oslo, Norge, 12.000 m2
Plejecenter, Albertslund, Danmark, 25.000 m2
Energinet.dk, Ballerup, Danmark, 4.000 m2
Ikea, Sverige, bygherrerådgiver og designansvarlig
A+E:3D, digitalt energiberegningsværktøj

Yderligere

Født 1972, kendt debattør inden for byggeri og arkitektur med fokus på bæredygtige løsninger. Kendt for at have udviklet et tæt samarbejde med ”ingeniørerne” om bæredygtige løsninger.

CV på Henning Larsens Architects hjemmeside


Billede2

Jonas Engberg

Miljøminister udpeger (Cirkulær økonomi, ressourcer og affald)

Erfaring

Sustainability manager IKEA (2006-)

Uddannelse

Bach.teckn.soc. fra RUC

Udvalgt projekt

IKEA Aarhus:

  • 2700 m2 solceller på taget vil dække mellem 15 og 20 procent af varehusets elforbrug
  • Næsten al belysning vil være med LED-pærer, der bruger mindre strøm og holder længere end almindelige sparepærer
  • Varehuset har et system for overvågning og styring af forbruget af el, varme og vand. IKEA forventer, at det bliver det laveste forbrug for noget IKEA-varehus i Danmark
  • Målsætningen er at sortere 90 procent af affaldet i varehuset
  • Madaffaldet fra restauranten skal genanvendes til eksempelvis produktion af biogas
  • Selve det miljøvenlige byggeri koster mere i anlægsudgifter. Men det er en god forretning at bygge mere bæredygtigt, fordi omkostningerne hurtigt tjener sig hjem i form af fx energibesparelser.

Yderligere

Stort engagement og drivkraft inden for cirkulær økonomi.
Interview med Jonas Engberg


Billede4

Jesper Nerlov

Miljøminister udpeger (Luftforurening)

Erfaring

Haldor Topsøe, Executive Vice President and Chief Technology (1998-)
Assisterende professor DTU (1996-1998)

Øvrige poster

Medlem i DIs forskning og uddannelses udvalg
Medlem i Nordic Catalysis society
Medlem af bestyrelsen for BioRefining Alliance

Uddannelse

Københavns Universitet, PhD i kemi

Yderligere

Født 1968, har siddet i den tidligere miljøministerens erhvervspanel for grøn omstilling. Har også siddet i bestyrelsen for Dansk Miljøteknologi. Haldor Topsøe leverer katalysatorer til mange formål herunder til forskellige løsninger der reducerer luftforureningen. Virksomheden har igennem mange år bakket op om Miljøministeriets indsats på luftområdet – deltaget aktivt i MUDP – partnerskaber, eksportfremme og udviklings projekter.

Interview med Jesper Nerlov i Ingeniøren