Til brug for vores arbejde med sitet sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Opgørelse af den danske eksport fra affalds- og ressourcesektor

Publiceret 19-04-2017

Et nyt projekt har undersøgt muligheden for at opgøre de eksportindtægter, Danmark har fra eksport af affald og affaldsteknologi, på en ny måde.

Eksportopgørelse_190417

Den nye eksportopgørelse er baseret på varekoder fra Danmarks Statistik og opgør eksporten af affald og affaldsteknologi fra affaldssektoren til ca. 8,7 mia. kr. i 2015, som fordeler sig med 4,7 mia. kr. på affald og ca. 4 mia. kr. på affalds- og genanvendelsesteknologi. . Affaldet består bl.a. af indsamlet metal, papir og plastik, som sendes til oparbejdning og genanvendelse i udlandet. Affaldsteknologier omfatter særligt produkter, der anvendes til behandling og genanvendelse af affald.

Den nye opgørelsesmetode kan på sigt gøre det nemmere at vurdere betydningen for dansk økonomi af eksporten fra affaldssektoren, herunder betydningen for jobskabelse. Det vil også være muligt at følge, hvordan eksporten udvikler sig over årene. Tilsvarende vil det være nemmere at sammenligne eksporten med andre sektorer.

Rapporten indeholder også forslag til, hvorledes fremtidige opgørelser af eksporten kan forbedres og udbygges, så den f.eks. også kommer til at dække eksport af serviceydelser og rådgivning.

Tilsvarende eksportopgørelser er udarbejdet for bl.a. vand- og renluft-, fødevare- og energisektoren.

Se den nye eksportopgørelse