Til brug for vores arbejde med sitet sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Resultater af indsatsen

På siden her kan du bl.a. finde information om alle afsluttede projekter indenfor emnerne affald, kemi, luft, støj, vand, industriens miljøindsats og bæredygtigt byggeri.

outcome 1170-400

Resultaterne af indsatsen under handlingplanerne for miljøeffektiv teknologi 2007-2009 og 2010-2011, MUDP 2012 og MUDP 2013 er opsamlet her bl.a. i form af links til projektrapporter, statusnotater, redegørelse for indsatsen samt konference og workshopmateriale.

Nyeste projekter: Liste over MUDP projekter der har fået tilsagn i 2015 Liste over MUDP tilsagn

I menuen til venstre kan du finde mere om projekter og bevilgede tilskud fra de foregående år. Her er også faktaark med opsamling på indsaten samt statusrapporter.

Se afsluttede projekter indenfor områderne:

En række resultater er beskrevet andre steder på siden, f.eks. under partnerskaber og publikationer m.m.