Til brug for vores arbejde med sitet sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise. Læs mere om cookies

Sådan søger du tilskud

Du kan søge om tilskud, når Miljøstyrelsen har offentliggjort en ansøgningsrunde. Der kan kun søges indenfor de emner eller temaer, som indgår i opslaget. Du skal indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema samt et udfyldt budgetskema med evt. relevante underskriftblade fra medansøgere og andre bilag. Vær opmærksom på vejledningsteksten undervejs i ansøgningsskemaet og bagerst i ansøgningsskemaet.

Miljøstyrelsen kan, i forbindelse med behandling af en ansøgning, have opklarende spørgsmål, og det bør derfor sikres, at de rette personer kan kontaktes for en hurtig afklaring. Den forventede behandlingsperiode vil fremgå af den kvitteringsskrivelse, der fremsendes til ansøgerne ca. 3-5 arbejdsdage efter ansøgningsfristens udløb.

Der kan ikke indsendes ansøgninger udenfor ansøgningsrunderne.

Ansøgningsmateriale


 

Projekter der bevilges tilskud

Projekter, der bevilges tilskud, modtager:

  • en tilsagnsskrivelse og
  • et acceptskema, som skal underskrives og returneres inden en fastsat frist. 

Sekretariatet for miljøeffektiv teknologi

Sekretariatet for miljøeffektiv teknologi hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Du kan kontakte sekretariatet via mail på:

eller på telefon 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her