Til brug for vores arbejde med sitet sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise. Læs mere om cookies

Tilskud under MUDP

Rammerne for MUDP, herunder Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationprogram (MUDP-loven), er beskrevet under Miljøpolitiske rammer. Her findes også de tre nye bekendtgørelser for MUDP, som udmønter bestemmelser i loven.

2015 er et overgangsår, hvor de første ansøgningsrunder blev slået op efter Bekendtgørelse nr. 456 af 25. april 2013 om tilskud til miljøeffektiv teknologi. Oplysningerne herunder er opdateret så de er i overensstemmelse med MUDP-loven og nye regler om statsstøtte (vedtaget af EU i sommeren 2014) - og afviger derfor på enkelte punkter fra bekendtgørelse nr. 456 af 25. april 2013.

Tilsagn om tilskud i 2015 bevilges med hjemmel i lov om MUDP samt den nye Bekendtgørelse nr. 1092 af 9. september 2015 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationprogram.  

Miljøstyrelsen fastsætter i 2015 hvilke specifikke emner, der kan søges tilskud til indenfor ordningens formål. Det kan du læse om under Miljøpolitiske rammer. Miljøstyrelsen fastsætter også tidsfrister for indsendelse af ansøgninger. 

Ansøgningsrunder med ansøgningsskemaer og frist for indsendelse af ansøgninger offentliggøres her på ecoinnovation.dk. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet (tilmelding finder du under Nyheder), så får du besked, når en runde går i gang.

Du kan læse mere om, hvordan du søger og hvilke krav ansøgningen skal opfylde herunder. Prøv også at se vores svar på FAQ, så kommer du hurtigt videre.

Sekretariatet for miljøeffektiv teknologi

Sekretariatet for miljøeffektiv teknologi hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Du kan kontakte sekretariatet via mail på:

eller på telefon 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her