Til brug for vores arbejde med sitet sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

MUDP indsats og tilskud

Her på hjemmesiden kan du finde informationer om Miljø- og Fødevareministeriets miljøteknologiske indsats herunder Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

Collage 1170-400

Finansiering og tilskud
Læs mere om Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) og se opslag under programmet. Du kan også læse om andre relevante støtteordninger, der har et miljøteknologisk perspektiv.

Råd og vejledning
Her kan du læse mere om hvordan du kan få hjælp og inspiration til dit arbejde med udvikling og markedsføring af miljøeffektiv teknologi. Du kan også blive klogere på teknologiverifikation (EU-ETV/ DAN-ETV) og få indblik i kataloget af videninstitutioner, der kan fungere som sparringspartnere.

Partnerskaber om miljøteknologi 
Nye løsninger skabes ofte i samspil med andre, hvor forskellige kompetencer mødes. Derfor er forbedrede samarbejdsmuligheder på tværs af virksomheder og institutioner en væsentlig del af indsatsen. Her kan du bl.a. læse om partnerskabernes formål, hvem der indgår i partnerskaberne, finde kontakpersoner mv.

Internationalt samarbejde og eksportfremme
Miljøteknologiske løsninger har et stort marked i udlandet. Indsatsen for eksportfremme sigter på at afdække dette marked og understøtte virksomhedernes egen markedsføring med beskrivelser af, hvordan vi har opnået miljømæssige resultater i Danmark.

Miljøtemaer
Her kan du finde en tematisk indgang til de udfordringer og teknologiske muligheder vi arbejder med i sekretariatet for miljøteknologi. 

EU og miljøteknologi 
Her kan du bl.a. læse om EU´s miljøteknologiske indsats.

Resultater og cases 
Danske virksomheder har allerede gode erfaringer med udvikling af miljøeffektiv teknologi. Her kan du bl.a. læse om gode eksempler på miljøteknologiske løsninger og projekter, der har modtaget tilskud samt finde evalueringer og status notater om indsatsen.

Hvad er miljøteknologi?

Miljøeffektive teknologier (grønne teknologier) er teknologier, der direkte eller indirekte forbedrer miljøet. Det kan både være rensnings-teknologier, mere miljøvenlige produkter, processer og teknologiske systemer samt mere effektiv håndtering af ressourcer. 


Eksempler kan være røggasrensning, vandrensning, enzymer til dyrefoder og vaskepulver, energibesparende pumper og miljøvenlige alternativer til problematiske kemikalier.

Se mere om rammer og prioriteringer for MUDP