Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Hvordan søger man tilskud?

Man kan søge om tilskud, når man har en projektide, der ligger indenfor et emne eller tema, som Miljøstyrelsen har annonceret, at der kan søges på (når projektemnet er dækket af en ansøgningsrunde).

Projektansøgningen skal bestå af et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema samt et udfyldt budgetskema samt evt. relevante underskriftblade fra medansøgere.

Her kommer nærmere information primo marts 2015 om, hvordan man ansøger under MUDP 2015.  

 

Der kan ikke indsendes ansøgninger udenfor ansøgningsrunderne.


Projekter, der bevilges tilskud, modtager:

 

Her ligger ansøgningsskemaer fra tidligere ansøgningsrunder i 2014. Der er lukket for ansøgninger. Materialet er kun til almindelig information:

Ansøgningsskema MUDP 2014  

 

Hvis der blev søgt om tilskud til ETV (Environmental Technology Verifikation) skulle der anvendes et særligt ansøgningsskema. Tilskud til ETV tildeles efter de minimis regler, derfor er det vigtigt at udfylde og underskrive "Erklæring om De minimis-støtte", hvis der inden for de seneste 3 år modtaget støtte fra de minimis-ordninger.

Ansøgningsskema ETV 2014 (MUDP 2014)

 

Der skulle anvendes er særligt ansøgningsskema til opslaget om Partnerskab for substitution af skadelig kemi

Ansøgningsskema -Partnerskab om substitution af skadelig kemi Sekretariatet for miljøeffektiv teknologi

Sekretariatet for miljøeffektiv teknologi hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Du kan kontakte sekretariatet via mail på:

eller på telefon 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her