Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Miljøpolitiske rammer for den miljøteknologiske indsats

I forbindelse med finansloven i 2012, 2013 og 2014 er der afsat midler til en miljøteknologisk indsats under Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Anvendelsen af midlerne fastlægges i et prioriteringsnotat af miljøministeren efter dialog med aftaleparterne.

Miljøministeren har prioriteret bevillingen til MUDP 2014 i dialog med Folketingets partier. Miljøministeren har i den sammenhæng præciseret, at hensigten med MUDP er at støtte udvikling af nye løsninger således, at de virksomheder, som skal efterleve eksisterende og kommende EU-miljølovgivning, kan gøre det ressourceeffektivt og gerne billigere, og således at danske leverandører af teknologier får en konkurrencefordel på det europæiske marked. Virksomhederne har frihed til at vælge de løsninger, de finder bedst, når de skal leve op til miljøreglerne. Miljøkravene retter sig mod miljøeffekten og ikke mod valget af løsning, idet miljøkravene er indrettet, så de er mulige at realisere med de løsninger, der findes på markedet.

Se rammer og prioritering for den miljøteknologiske indsats 2014.

Prioriteringsnotatet er den femte i rækken til fremme af miljøeffektiv teknologi. 

Baggrund

Handlingsplanerne er en udmøntning af en bred politisk aftale fra oktober 2009, der sikrede 90 mio. kr. i perioden 2010-2011 til at fremme en miljøteknologisk indsats indenfor områderne: vand, affald og luft. Et udkast til handlingsplan var forud for endelig udgivelse i offentlig høring. Læs høringsnotat med opsummering af høringssvar.

Forløberen var regeringens første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer, der løb i perioden 2007-2009. Denne handlingsplan rummede ni initiativer og var udtryk for en bred satsning i samarbejde med en række andre ministerier. De ni initiativer var: partnerskaber for innovation, eksportfremme, rådgivning og information til virksomhederne, forskning, miljøeffektiv teknologi i EU, Klima- og energiteknologi, miljøeffektive landbrugsteknologier, et rent og uspoleret vandmiljø og et sundt miljø.

Resultater af den miljøteknologiske indsats

Bliv klogere på status og resultater af regeringens miljøteknologiske indsats under danske cases og resultater