Gennemførte danske ETV verifikationer

Her kan du se hvilke danske firmaer, der har fået teknologier verificeret via ETV ordningen.

Opdateret 6. februar 2017

Minirenseanlæg fra BioKube A/S

https://ec.europa.eu/environment/ecoap/etv/biokube-summerhouses-wastewater-system_en

Minirenseanlægget er en teknologi med en kontinuerlig næring af bakterierne i spildevandssystemet i perioder med mindre forsyning af spildevand til systemet, hvilket er typisk for sommerhuse i lavsæsonen (dvs. primært i vintermånederne fra oktober til April).

 

BacTerminator® Dental fra Adept Water Technologies

https://ec.europa.eu/environment/ecoap/etv/bacterminatorr-dental_en

Teknologien er beregnet til brug i tandlægeklinikker til forebyggelse af levende bakterier og mikroorganismer i vandet og fjernelse af partikler og forebyggelse af skalaen opbygge i vandlinjen.

 

CEV Flowregulator fra Mosbaek A/S

https://ec.europa.eu/environment/ecoap/etv/mosbaek-cev-flow-regulator_en

Denne teknologi er designet til at regulere strømmen af regnvand under ekstreme nedbørshændelser. CEV fremmer dannelsen af en hvirvelstrøm, der tillader en hurtig stigning til den maksimale udledning flow.

 

Separator til separation af organisk affald fra for-sorteret  husholdningsaffald fra  Komtec Miljø af 2012 A/S

https://ec.europa.eu/environment/ecoap/etv/ecogi-separator-extraction-organic-waste-pre-sorted-household-waste_en

Processen er en mekanisk forbehandling af separat indsamlet organisk dagrenovation i en bio pulp masse og en fraktion med indhold af ikke-biologisk nedbrydelige materialer som plast, metal, glas. Bio pulp massen kan anvendes til anaerob udrådning.

 

New Substrate  fra J. S. Trading

https://ec.europa.eu/environment/ecoap/etv/new-substrate-technology-concept_en

Formålet med denne proces er at forædle restproduktet fra biogas produktion, så det kan bruges til vækstmedie for svampe produktion.

 

Separeringsteknologi til slam fra Purfill Aps

https://ec.europa.eu/environment/ecoap/etv/purrot_en

PURROT® er udviklet til separering af tørstof fra flydende affald med henblik på at fremme en mere effektiv udnyttelse af tørstoffet til produktion af bioenergi. Samtidig opnås en mere effektiv udnyttelse af de flydende næringsstoffer opnås derved reducere tab af næringsstoffer til miljøet. PURROT® fungerer uden tilsætning af kemiske tilsætningsstoffer som polymerer og koaguleringsmidler.

 

Alle teknologier, der er verificeret fremgår af EU officielle hjemmeside for ETV 

Tilbage til information om ETV-ordningen