Partnerskab om renluftløsninger til industrien

Baggrund

Miljøstyrelsen afholdt i juni måned 2015 et møde med deltagere fra kommuner, mindre industrivirksomheder, leverandører af luftrensningsudstyr og relevante organisationer for at drøfte interessen for at etablere et partnerskab for renluftløsninger i mindre industrivirksomheder. På baggrund af mødet har Miljøstyrelsen besluttet at etablere et sådant partnerskab. Til at gennemføre opgaven har Miljøstyrelsen indgået aftale med FORCE Technology og Dansk Miljøteknologi om at varetage sekretariatet for partnerskabet. Partnerskabet er et led i indsatsen for at fremme miljøteknologi under Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram.


Formål

Formål med partnerskabet er at:

 • Skabe bedre grundlag for, at industrivirksomhederne kan vælge de renluft løsninger, der er bedst for dem
 • Fremme en mere ensartet regulering af industriens luftforurening på tværs af kommunegrænser
 • Fremme kvaliteten af virksomhedernes ansøgninger om miljøgodkendelse
 • Arbejde for en mere ensartet regulering i EU
 • Skabe et bedre overblik over de miljø- og sundhedsmæssige aspekter af den luftforurening, der er fokus for partnerskabet
 • Fremme innovationssamarbejde om udvikling af bedre renluftløsninger til industrien

 
Målgruppe

Målgruppen for partnerskabet er især alle der beskæftiger sig med renluftløsninger til mindre industrivirksomheder, men alle med interesse i området er velkomne. Det kan bl.a. være:

 • Virksomheder
 • Kommunale miljømedarbejdere
 • Leverandører af renluftløsninger
 • Ventillationsfirmaer
 • Rådgivere
 • Brancheforeninger

 

Aktiviteter og resultater

Aktiviteterne under partnerkskabet har omfattet en interviewundersøgelse blandt virksomheder og kommuner for nærmere at afdække behov på området samt forslag til partnerkskabets aktiviteter. Desuden er der afholdt en workshop d. 6. april 2016 i Frericia. Her var bl.a. deltagelse fra kommunale miljømedarbejdere, virksomheder, teknologileverandører og rådgivere. Læs program. 

På baggrund af workshoppen har partnerskabets følgegruppe prioriteret at indsatsen fokuseres på at få udarbejdet en guide, der kan understøtte virksomheder, der skal etablere luftrensning i forbindelse med industrielle processer. 

Guiden er færdiggjort i januar 2018 og udgivet af FORCE Technology. 


Guide: Valg af filtre til partikler eller olietåge kan findes og downloades gratis via Force Technology hjemmeside

 

Sekretariat

FORCE Technology
Park Allé 345
2605 Brøndby

Kontaktpersoner: Henrik Hassing og Lars Gram
e-mail:


Følgegruppe

Morten Løber, Dansk Industri
Tom Elmer, Kommunernes Landsforening
Anne Jensen og Mariane T. Hounum, Miljøstyrelsen
Henrik Hassing, FORCE Technology

 

Kontaktperson hos Miljøstyrelsen: Mariane T. Hounum
e-mail: