Til brug for vores arbejde med sitet sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Affald og ressourcer

Affaldsmængderne skal minimeres, og en mere effektiv ressourceanvendelse skal fremmes. Der er behov for at genanvende ressourcerne i affaldet bedre og recirkulerede materialer skal anvendes i nye produkter.

affaldsforbrænding 1170-400

Miljøteknologiske udfordringer

Ressourcer findes ikke kun i miner, men også i skraldecontainere, bygninger, spildevand m.v. Nye løsninger skal have fokus på høj kvalitet i genanvendelsen og at fjerne problematiske stoffer fra ressourcekredsløbet. Dette er udgangspunktet for regeringens ressourcestrategi 2013 Danmark uden affald , der har som mål at øge genanvendelse af ressourcerne i affaldet og forbrænde mindre.

Prioritering

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) har i 2014 fokus på:

• Øget genanvendelse af ressourcerne i det organiske affald med et skifte i retning af øget bioforgasning, hvor energien skal udnyttes bedst muligt samtidigt med, at næringsstoffer ol. indvindes
• Øget genanvendelse af de tørre materialer i affaldet, fx elektronik-, metal og plastaffald - fra indsamling og sortering over oparbejdning til anvendelse af de recirkulerede materialer
• Øget kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald
• Nyttiggørelse af recirkulerede materialer ved udvikling og produktion af nye produkter.

Resultater af indsatsen

Regeringens indsats for fremme af miljøeffektiv teknologi blev lanceret i 2007. Affald og ressourcer har været et fokusområde siden 2010. På de forskellige links herunder kan du læse mere om indsatsens resultater på affalds- og ressourceområdet.

Bevilgede tilskud

Afsluttede projekter 2007 -  

Nuværende partnerskaber

Afsluttede partnerskaber

MUDP offentliggør løbende opslag om tilskudsmidler til test, udvikling, demonstration, osv.  Se opslag her