Til brug for vores arbejde med sitet sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Publikationer om miljøteknologiske muligheder på ressource- og affaldsområdet

We know waste: Kortlægning af den danske affalds- og ressourcesektor: Find rapporten We Know Waste her

Miljøteknologi på affaldsområdet - Danske styrkepositioner og potentialer, Miljøstyrelsen 2010, Miljøprojekt nr. 1327: Link til siden 

Miljøministeriet har udarbejdet et engelsksproget informationsmateriale kaldet "Danish lessons" der bl.a. omhandler affalds- og ressourceområdet. Det beskriver danske erfaringer med regulering og løsning af miljøproblemer.