Til brug for vores arbejde med sitet sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Fakta om den miljøteknologiske branche

På siderne herunder belyses de danske miljøteknologiske styrkepositioner. Stadigt flere steder i verden satses der på nye miljøeffektive teknologier, og Danmark er på en række områder med i front. Hvis vi skal fastholde og udbygge vores position, kræver det en målrettet offentlig-privat indsats med særlig fokus på de områder, hvor danske virksomheder og videninstitutioner har gode forudsætninger for at kunne gøre sig gældende i konkurrencen.

statistik 1170-400

Vand og klimatilpasning

 

Luft

 

Kemikalier

 

Affald og ressourcer

 

Statistik og nøgletal om den grønne sektor

Korlægning af miljøteknologiske virksomheder i Danmark forsidebillede 570-730

Økonomi- og Erhvervsministeriets enhed for erhvervsøkonomisk analyse (FORA) har udarbejdet en opgørelse over danske miljøvirksomheder produktion og eksport. Læs rapporten her.