Hvordan søger man tilskud?

Man kan søge om tilskud, når man har en projektide, der ligger indenfor et emne eller tema, som Miljøstyrelsen har annonceret, at der kan søges på (når projektemnet er dækket af en ansøgningsrunde).

Projektansøgningen skal bestå af et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema samt et udfyldt budgetskema samt evt. relevante underskriftblade fra medansøgere.

Ansøgningsskema MUDP 2014  

Budgetskema MUDP 2014 

Underskriftsblad MUDP 2014, der kan anvendes af medansøgere, hvis processen ikke tillader, at de skriver under i selve ansøgningsskemaet 

Bemærk: Der skal anvendes et særligt ansøgningsskema, hvis der søges om tilskud til ETV (Environmental Technology Verifikation). Dette ansøgningsskema lægges op i løbet af uge 17

Bagerst i ansøgningsskemaet findes en vejledning i, hvordan ansøgningsskemaet udfyldes.

HUSK at underskrive ansøgningsskemaet under pkt. 2 inden indsendelse til Miljøstyrelsen - og husk at overholde ansøgningfristerne.

I ansøgningsskemaet skal der krydses af om ansøgeren er en lille/mellemstor virksomhed eller ej. Der anvendes EU-Kommissionens definition

Der sker ikke kryptering af elektroniske henvendelser. Hvis din ansøgning indeholder oplysninger om forhold, som du mener skal beskyttes, eksempelvis om private eller personlige forhold, bør du anvende almindelig post i stedet for e-mail.

Der kan ikke indsendes ansøgninger udenfor ansøgningsrunderne.


Projekter, der bevilges tilskud, modtager:

Sekretariatet for miljøeffektiv teknologi


Sekretariatet for miljøeffektiv teknologi hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Du kan kontakte sekretariatet på:

eller på telefon 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her