Information om MUDP

Indsatsen under Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) har i 2014 fokus på otte hovedområder Vand, Klimatilpasning, Cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcerne i affaldet, Renere luft, Mindre støj, Færre problematiske kemikalier, Industriens miljøindsats og Økologisk Byggeri.

Ordningen bliver i 2014 administreret efter Bekendtgørelse nr. 456 af 25. april 2013 om tilskud til miljøeffektiv teknologi.

Miljøstyrelsen fastsætter hvilke specifikke emner, der kan søges tilskud til indenfor ordningens formål. Miljøstyrelsen fastsætter også tidsfrister for indsendelse af ansøgninger. Der er afsat ca. 90 mio. kr. til fordeling i 2014.

Ansøgningsrunder med ansøgningskemaer og frist for indsendelse af ansøgninger offentliggøres her på ecoinnovation.dk

Hvad kan der søges tilskud til lige nu?

Økologisk og bæredygtigt byggeri

Øvrig information om ordningen

Tidligere opslag og ansøgningsrunder
Hvordan søger man og hvem kan søge?
Hvilke områder er omfattet?
Hvilke typer projekter kan der gives tilskud til?
Hvor meget kan der gives i tilskud? 
Hvad er støtteberettigede udgifter?
Hvorfor en tilskudsordning? 
Afrapportering af projekter og udbetaling af tilskud 
Projektlister 2008 - 2014
FAQ om tilskudsordning til miljøeffektiv teknologi

Sekretariatet for miljøeffektiv teknologi

Sekretariatet for miljøeffektiv teknologi hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Du kan kontakte sekretariatet via mail på:

eller på telefon 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her